مشاعره با حرف د

مشاعره (حرف ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ گ ) ط. مشاعره با اشعار و دوبیتی های معروف بزرگان با حرف (ع) 0

2022-11-28
  كتابة بطاقة تهنئة بالعيد
 1. طیره جلوی
 2. که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را
 3. چراغی برکند خلوت نشینی
 4. چه آرم بر در وصلت؟
 5. دارم امید بر این اشک چو باران که دگر
 6. حافظ
 7. حافظ
 8. حافظ
 9. رويش چو ماه ليك ز هر ماه ماهتر
 10. ژالهٔ ذل ز دل مران هرگز
 11. لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي
 12. جامی بده که باز به شادی روی شاه